Tech Solidarity NL

(Scroll down for English translation.)

Elke dag worden we bestookt met nieuwe waanzinnige ontwikkelingen uit het Trump-kamp. En hoewel het verzet groot is, blijven de zorgen bestaan. In Nederland zijn we zover nog niet, maar uiteraard kan er bij de verkiezingen veel gebeuren. En eigenlijk is er onder invloed van de dreigende PVV-winst al een duidelijke verschuiving merkbaar naar minder diversiteit, minder verdraagzaamheid en een minder open samenleving gebouwd op wantrouwen.

Kars vroeg zich enige tijd geleden af wat te doen. Moeten we aan de kant blijven staan en achteraf zien dat we niet hebben bijgedragen aan het weerstand bieden aan deze krachten? Iskander onderschreef dat gevoel en we zochten naar een vorm om dit aan te pakken. Alper wees ons op het initiatief van Maciej Ceglowski: Tech Solidarity, een platform voor bezorgde tech-professionals die zich actief willen inzetten om weerstand te bieden. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat de systemen die ze bouwen gebruikt kunnen worden om minderheden te vervolgen.

We willen een vergelijkbaar initiatief in Nederland starten. Daarbij kopiëren we niet 1-op-1 de Amerikaanse opzet, want we zien dat naast veel overeenkomsten er ook veel verschillen zijn. Al is het maar ons politieke systeem.

Net als Tech Solidarity in de US kiezen we een grassroots-aanpak. We willen in gesprek gaan met gelijkgestemde tech-professionals: ontwerpers, ontwikkelaars en andere technologen. We hopen gezamenlijk tot concrete acties te komen die we kunnen ondernemen.

Waar we het over willen hebben:

  • Wat kunnen we doen om bij te dragen aan een goede afloop op 15 maart
  • Hoe moeten we ons voorbereiden op een eventuele slechte afloop
  • Hoe kunnen we een positieve bijdrage leveren aan een open en diverse samenleving

We nodigen je van harte uit om mee te praten. Laat ons weten of je erbij bent op maandag 13 februari 18.00 uur ergens in Amsterdam. Meld je aan voor zaterdag 11 februari. Locatie maken we later bekend. Mail Kars ([email protected]) of zend hem een Signal-bericht (+31651435484). Als je er niet bij kan zijn maar wel betrokken wil zijn, kun je dat uiteraard ook aangeven.

English

Each day we are confronted with new shocking developments from camp Trump. Although resistance is considerable, our worries remain. In the Netherlands we haven’t reached an equally troublesome point yet but a lot is at stake in the upcoming elections. In the meantime we are witnessing how a looming victory by the PVV is pushing a disconcerting trend towards less diversity, less tolerance and a less open society built on distrust.

Kars wondered what to do. Should we stand by and post elections conclude we did not contribute to the resistance to these forces? Iskander shared this concern and we started looking for a promising way to take action. Alper pointed us to Tech Solidarity. An initiative started by Maciej Ceglowski aimed at bringing together tech workers who want to collectively push back. For example by changing the systems that they build so that they cannot be used to prosecute minorities.

We want to start a similar initiative in the Netherlands. We won’t copy the American approach wholesale, because although our situations are similar there are also meaningful differences, such as our political systems.

But just like Tech Solidarity in the US we deliberately choose a grassroots approach. We want to start a conversation with likeminded tech workers: designers, developers and other technologists. We hope to develop specific actions we can take together.

Things we would like to talk about:

  • What can we do to contribute to a positive outcome on March 15?
  • How should we prepare for a potential bad result?
  • How can we make a positive contribution to an open and diverse society in the run up to the elections, and afterwards?

You are invited to join the conversation. Let us know if you will join us on Monday, February 13, 18:00 somewhere in Amsterdam. Send us a message before February 11. A location will be made known at a later time. Email Kars ([email protected]) or send a message through Signal (+31651435484). If you can’t join us but would like to stay involved you can let us know as well, of course.